SECRETARIA

 

SECRETARIA:  Margarita Martorell Moragues

 

HORARI:

Dilluns, Dimecres i Divendres de 9 a 10,30.

Preguem respectin aquest horari.