PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

El personal d'administració i serveis és un valuós col·laborador en el funcionament general del Centre i també educa amb el seu testimoniatge de vida.- Assumeixen el Caràcter Propi i prenen part en la missió compartida del Centre aportant la seva relació personal i el seu treball.

- Manifesten en el tracte amb les persones els valors que el Centre ofereix en el seu Caràcter Propi.

- Mantenen el Centre en condicions òptimes per al desenvolupament de l'acció educativa.

- Es preocupen de la seva formació tècnica en processos de suport i en altres nous plantejaments que presenta la gestió de qualitat.

 

PAS

Antonia Pons Cuart

Porteria i menjador

Xisca Giménez Rodriguez

Cuinera

Antonia Romero Muñoz

Personal de neteja

Mª Ángeles Alcalá Alcantara

Personal de neteja

Luisa Carvajal Coll

Personal de neteja

Margarita Martorell Moragues

Secretària

 

 
canada goose jacke herren  findusnow.com