DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

 

OBJECTIUS

 

1-      Adquirir i millorar progressivament hàbits de recollida selectiva de residus ( paper, plàstics i piles).

2-     Aprendre a valorar i respectar la natura.

3-     Conèixer i valorar les creacions artístiques, especialment, les de la seva Ciutat.

4-     Conèixer la ciutat on viuen ( principals monuments, institucions, carrers...).

5-     Implicar els alumnes en la participació d’activitats culturals i socials, com són les festes locals, del barri...

6-     Fomentar l’alimentació sana i equilibrada. Conèixer els aliments autóctons i tradicionals.

7-     Elaborar les programacions didàctiques del nou currículum.

8-     Revisar i coordinar els nivells de competència, ACIS, criteris de qualificació, avaluació i promoció.

9-     Coordinar les ajudes per als nins de NEE.

10- Presentar projectes per part dels alumnes d’Educació Secundària per poder participar a la fira de la ciència.

11-   Fer que els alumnes experimentin el màxim possible am la ciència.

12-  Participar a la miniolimpiada de Física i Química ( 4t d’ESO).

13-  Fer servir les noves tecnologies com a font de curiositat científica.

 
canada goose jacke herren  findusnow.com
findusnow.com