IDEARI

 

Com a Centre Educatiu Catòlic, pretenem les mateixes finalitats que qualsevol altre Centre, però dins d'una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món. Aquesta concepció ens porta a subratllar certs valors i a triar una determinada pedagogia i organització.

Per a nosaltres l'esdeveniment principal de la història és Jesucrist, a la llum de la qual descobrim l'origen i destinació de l'home, la seva dignitat i la seva missió en la família, en el treball i en la societat. Com a seguidors de Jesucrist creiem a l'Església Catòlica, ens inscrivim en la seva missió docent i ens adherim plenament al seu magisteri i directrius.

Formem part de l'Església local i compartim la seva missió evangelizadora i els seus criteris pastorals: “Som un Centre d'Església”.

No imposem a ningú nostra fe, ja que considerem a l'home inviolable en la seva vida, en la seva llibertat i en la seva consciència.

En l'horitzó de tot home, creient o no creient, està Déu. Per aquesta raó optem per una formació oberta a la transcendència, amb ple convenciment que la religió i la fe enriqueixen a la persona humana.

Pretenem a més:

a) Que tot l'ensenyament constitueixi un diàleg entre la fe i la cultura.

b) Que el clima del nostre Centre estigui configurat per la vivència cristiana.

c) Que una sèrie d'activitats de lliure opció, entre les quals s'inclouen l'oració i la vida sacramental, completin la pastoral educativa del Centre.

Intentem viure en un ambient senzill, de família, de treball en equip, amb una actitud fraternal que ens obri a la solidaritat universal.

 
canada goose jacke herren  findusnow.com